Klucz nastawny

Wydrukowany klucz nastawny

W pełni funkcjonalny, regulowany

Możliwość naniesienia dowolnego napisu